Les pantalles led ens ofereixen un gran ventall de possibilitats en els missatges que oferim envers els clients. La opció de programar el text que es vulgui, ens permet anunciar ofertes, posar l’horari d’obertura del local o qualsevol tipus de promoció que es desitgi. Permetent canviar en qualsevol moment el text o el format anunciat.