Les banderoles ens permeten anunciar el nostre negoci des de la distància al sobresortir de la façana i poder ser visibles des de tot el carrer.